ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

CHỐT ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Bạn là người chơi  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC , ngày, giá: 500.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

NẠP THẺ TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
21/11/2019 Đầu 1 Đuôi 6 ĂN Đầu
20/11/2019 Đầu 2 Đuôi 3 miss
19/11/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
18/11/2019 Đầu 2 Đuôi 9 miss
17/11/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
16/11/2019 Đầu 3 Đuôi 0 miss
15/11/2019 Đầu 7 Đuôi 2 miss
14/11/2019 Đầu 3 Đuôi 1 miss
13/11/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
12/11/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
11/11/2019 Đầu 9 Đuôi 0 miss
10/11/2019 Đầu 1 Đuôi 8 ĂN Đầu 1
09/11/2019 Đầu 1 Đuôi 7 miss
08/11/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
07/11/2019 Đầu 3 Đuôi 8 miss
06/11/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
05/11/2019 Đầu 9 Đuôi 2 ĂN Đầu 9
04/11/2019 Đầu 2 Đuôi 0 miss
03/11/2019 Đầu 2 Đuôi 7 miss
02/11/2019 Đầu 2 Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
01/11/2019 Đầu 5 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
31/10/2019 Đầu 7 Đuôi 7 miss
30/10/2019 Đầu 9 Đuôi 6 ĂN Đầu 9
29/10/2019 Đầu 1 Đuôi 7 miss
28/10/2019 Đầu 4 Đuôi 5 miss
27/10/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
26/10/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
25/10/2019 Đầu 6 Đuôi 6 miss
24/10/2019 Đầu 4 Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
23/10/2019 Đầu 9 Đuôi 4 miss
22/10/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
21/10/2019 Đầu 6 Đuôi 5 miss
20/10/2019 Đầu 5 Đuôi 2 miss
19/10/2019 Đầu 6 Đuôi 1 miss
18/10/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
17/10/2019 Đầu 8 Đuôi 3 miss
16/10/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
15/10/2019 Đầu 0 Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
14/10/2019 Đầu 5 Đuôi 7 miss
13/10/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
12/10/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
11/10/2019 Đầu 2 Đuôi 5 miss
10/10/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu 4
09/10/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu 8
08/10/2019 Đầu 2 Đuôi 4 miss
07/10/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
06/10/2019 Đầu 4 Đuôi 4 miss
05/10/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 5
04/10/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
03/10/2019 Đầu 4 Đuôi 4 miss
02/10/2019 Đầu 5 Đuôi 9 miss
01/10/2019 Đầu 7 Đuôi 9 miss
30/09/2019 Đầu 9 Đuôi 3 miss
29/09/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
28/09/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
27/09/2019 Đầu 2 Đuôi 5 miss
26/09/2019 Đầu 6 Đuôi 8 miss
25/09/2019 Đầu 3 Đuôi 3 miss
24/09/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
23/09/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu 2
22/09/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
21/09/2019 Đầu 5 Đuôi 9 miss
20/09/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 7
19/09/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu 2
18/09/2019 Đầu 3 Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 8 Đuôi 6 miss
16/09/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
15/09/2019 Đầu 1 Đuôi 8 miss
14/09/2019 Đầu 4 Đuôi 6 ĂN Đầu
13/09/2019 Đầu 6 Đuôi 2 ĂN Đuôi 2
12/09/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
11/09/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
10/09/2019 Đầu 3 Đuôi 2 miss
09/09/2019 Đầu 7 Đuôi 3 ĂN Đuôi 3
08/09/2019 Đầu 0 Đuôi 1 miss
07/09/2019 Đầu 0 Đuôi 8 miss
06/09/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
05/09/2019 Đầu 5 Đuôi 9 ĂN Đầu 5
04/09/2019 Đầu 9 Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
03/09/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
02/09/2019 Đầu 6 Đuôi 4 miss
01/09/2019 Đầu 9 Đuôi 4 ĂN Đầu 9
31/08/2019 Đầu 4 Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
30/08/2019 Đầu 4 Đuôi 3 miss
29/08/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
28/08/2019 Đầu 5 Đuôi 8 miss
27/08/2019 Đầu 1 Đuôi 9 miss
26/08/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
25/08/2019 Đầu 3 Đuôi 7 miss
24/08/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
23/08/2019 Đầu 0 Đuôi 8 miss
22/08/2019 Đầu 4 Đuôi 5 miss
21/08/2019 Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
20/08/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu Đuôi 5
19/08/2019 Đầu 8 Đuôi 6  ĂN Đầu 8
18/08/2019 Đầu 3 Đuôi 6 miss
17/08/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
16/08/2019 Đầu 6 Đuôi 8 miss
15/08/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 7
14/08/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
13/08/2019 Đầu 3 Đuôi 9 miss
12/08/2019 Đầu 2 Đuôi 4 miss
11/08/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu 7
10/08/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
09/08/2019 Đầu 8 Đuôi 9 miss
08/08/2019 Đầu 7 Đuôi 9 miss
07/08/2019 Đầu 7 Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
06/08/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
05/08/2019 Đầu 7 Đuôi 1 ĂN Đuôi 1
04/08/2019 Đầu 7 Đuôi 8 miss
03/08/2019 Đầu 3 Đuôi 2 ĂN Đầu 3
02/08/2019 Đầu 8 Đuôi 0 ĂN Đầu 8
01/08/2019 Đầu 8 Đuôi 0 miss
31/07/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu 9
30/07/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu 5
29/07/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu 1
28/07/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
27/07/2019 Đầu 1 Đuôi 1 miss
26/07/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
25/07/2019 Đầu 7 Đuôi 4 miss
24/07/2019 Đầu 8 Đuôi 1 ĂN Đuôi 1
23/07/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
22/07/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
21/07/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu Đuôi 5
20/07/2019 Đầu 3 Đuôi 4 miss
19/07/2019 Đầu 6 Đuôi 5 miss
18/07/2019 Đầu 9 Đuôi 5 miss
17/07/2019 Đầu 2 Đuôi 6 miss
16/07/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu Đuôi 5
15/07/2019 Đầu 8 Đuôi 5 miss
14/07/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
13/07/2019 Đầu 1 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
12/07/2019 Đầu 4 Đuôi 4 miss
11/07/2019 Đầu 1 Đuôi 1 miss
10/07/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
09/07/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
08/07/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
07/07/2019 Đầu 3 Đuôi 8 miss
06/07/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
05/07/2019 Đầu 4 Đuôi 6 miss
04/07/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
03/07/2019 Đầu 9 Đuôi 4 miss
02/07/2019 Đầu 6 Đuôi 3 miss
01/07/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu 8
30/06/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
29/06/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
28/06/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
27/06/2019 Đầu 0 Đuôi 3 miss
26/06/2019 Đầu 3 Đuôi 4 miss
25/06/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
24/06/2019 Đầu 2 Đuôi 6 miss
23/06/2019 Đầu 7 Đuôi 8 miss
22/06/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
21/06/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
20/06/2019 Đầu 6 Đuôi 6 miss
19/06/2019 Đầu 7 Đuôi 7 miss
18/06/2019 Đầu 8 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
17/06/2019 Đầu 4 Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
16/06/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
15/06/2019 Đầu 7 Đuôi 7 miss
14/06/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
13/06/2019 Đầu 8 Đuôi 8 miss
12/06/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 9
11/06/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
10/06/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
09/06/2019 Đầu 6 Đuôi 6 miss
08/06/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 7
07/06/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
06/06/2019 Đầu 8 Đuôi 8 miss
05/06/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
04/06/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu 8
03/06/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
02/06/2019 Đầu 4 Đuôi 7 ĂN  Đuôi 7
01/06/2019 Đầu 7 Đuôi 1 ĂN  Đuôi 1
31/05/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu Đuôi 5
30/05/2019 Đầu 7 Đuôi 7 miss
29/05/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu 4
28/05/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
27/05/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
26/05/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
25/05/2019 Đầu 9 Đuôi 6 miss
24/05/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu 6
23/05/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
22/05/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu 3
21/05/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
20/05/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
19/05/2019 Đầu 7 Đuôi 7 miss
18/05/2019 Đầu 5 Đuôi 5 miss
17/05/2019 Đầu 8 Đuôi 8 miss
16/05/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
15/05/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
14/05/2019 Đầu 5 Đuôi 5 miss
13/05/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu
12/05/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
11/05/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
10/05/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu Đuôi 5
09/05/2019 Đầu 5 Đuôi 1 ĂN Đầu 5
08/05/2019 Đầu 2 Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
07/05/2019 Đầu 3 Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0
06/05/2019 Đầu 5 Đuôi 5 miss
05/05/2019 Đầu 8 Đuôi 8 miss
04/05/2019 Đầu 9 Đuôi 2 miss
03/05/2019 Đầu 0 Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
02/05/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
01/05/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
30/04/2019 Đầu 6 Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
29/04/2019 Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu Đuôi 7
28/04/2019 Đầu 8 Đuôi 6 miss
27/04/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
26/04/2019 Đầu 9 Đuôi 9 miss
25/04/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
24/04/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
23/04/2019 Đầu 6 Đuôi 9 miss
22/04/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
21/04/2019 Đầu 0 Đuôi 9 ĂN Đầu 0
20/04/2019 Đầu 5 Đuôi 5 miss
19/04/2019 Đầu 0 Đuôi 8 ĂN  Đuôi 8
18/04/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
17/04/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
16/04/2019 Đầu 5 Đuôi 5 miss
15/04/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
14/04/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 6
13/04/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
12/04/2019 Đầu 2 Đuôi 1 miss
11/04/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu Đuôi 6
10/04/2019 Đầu 9 Đuôi 4 ĂN Đuôi 4
09/04/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu Đuôi 5
08/04/2019 Đầu 2 Đuôi 2 miss
07/04/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu Đuôi 4
06/04/2019 Đầu 9 Đuôi 9 miss
05/04/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu Đuôi 8
04/04/2019 Đầu 6 Đuôi 6 miss
03/04/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu 
02/04/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu Đuôi 3
01/04/2019 Đầu 5 Đuôi 6 miss
31/03/2019 Đầu 2 Đuôi 2 miss
30/03/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu Đuôi 1
29/03/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu Đuôi 2
28/03/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN  Đuôi 4
27/03/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
26/03/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
25/03/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu 1 Đuôi 9
24/03/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 7 Đuôi 2
23/03/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu 0 Đuôi 5
22/03/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 7
20/03/2019 Đầu 2  Đuôi 1 ĂN Đầu 2 
19/03/2019 Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu 7 Đuôi 3
18/03/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu 3 Đuôi 4
17/03/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu 5 Đuôi 1
16/03/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu 8
15/03/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 7 
14/03/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 0 Đuôi 8
13/03/2019 Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu 6 Đuôi 2
12/03/2019 Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu 9 
11/03/2019 Đầu Đuôi 1 ĂN Đuôi 1
10/03/2019 Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu Đuôi 9
09/03/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đuôi 0
08/03/2019 Đầu Đuôi 6 miss
07/03/2019 Đầu Đuôi 9 miss
06/03/2019 Đầu Đuôi 9 miss
05/03/2019 Đầu Đuôi 6 ĂN Đuôi 6
04/03/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 5
03/03/2019 Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu 
02/03/2019 Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu Đuôi 5
01/03/2019 Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu Đuôi 0